Pramenka je autohtona hrvatska pasmina ovce (lička i dalmatinska pramenka). Osim u Hrvatskoj, ova je pasmina ovaca autohtona u Bosni i Hecegovini, kao i u ostalim balkanskim zemljama, te su poznati sojevi vezani za lokaciju ili planinu na kojoj se uzgajaju.

Osobine
To je ovca kombiniranih proizvodnih svojstava (meso-mlijeko-vuna). Živa se mjera ovaca kreće između 25 i 55 kilograma, a ovnova između 35 i 80 kilograma. Proizvodnja je mlijeka relativno mala, a znatno varira između sojeva (od 40 – 100 litara i više u laktaciji od 6 mjeseci) i zavisi također od ishrane. Težina runa u prosjeku iznosi 1,4 kilograma. Boja runa je najčešće bijela, mada kod nekih sojeva može biti mrko pa i crno. Plodnost pramenke je relativno dobra. Od 100 ojanjenih ovaca dobija se 100-110 janjadi. Porođajna težina janjadi je između 2 i 4 kilograma, što zavisi od soja i nivoa ishrane majki. Janjad je otporna, a mortalitet je nizak.

Ostavite komentar